Razvijen od strane Googlea, Google Lens je alat za prepoznavanje slika koji prikazuje relevantne informacije o objektima.

Slike se mogu detaljno pregledavati i informacije o njima lakše razumjeti.

Pomoću Google objektiva možete učiniti sljedeće:

Mrežno pretraživanje slika
Tekst se može pronaći na internetu pretraživanjem slika
Tekst na slici može se odabrati i kopirati
Napravite kopiju teksta
Tekstovi sa slikama mogu se prevesti
Možete naučiti izgovor riječi
Izradite događaj u kalendaru

Pomoću Google objektiva možete kopirati tekst sa slika i vidjeti kako
Provjerite imate li na telefonu instaliran Google objektiv
Odaberite “Tekst” s donjeg popisa
Možete snimiti fotografiju ili prenijeti sliku sa svog pametnog telefona na objekt koji želite kopirati
Kliknite “Kopiraj tekst” na tekst koji želite kopirati
Tekst se sada može zalijepiti bilo gdje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *